Ценоразпис – Дентaлна практика КИН ДЕНТ

                

ХИГИЕНА И ПРОФИЛАКТИКА

 

1. Първичен и клиничен преглед                                   10.00лв

2. Цялостно почистване на зъбен камък                        60-80.00лв

3. Почистване на налепи и полиране със сода   50.00лв

4. Силанизация на зъб                                                          30.00лв

5. Кабинетно избелване                                                         300.00лв

6. Парадонтално или ортодонтско шиниране           200.00лв

(със стъклено влакно)

                

КОНСЕРВАТИВНО ЛЕЧЕНИЕ    

1. Анeстезия                                                                                  10.00лв

2. Контактна анeстезия                                                                  5.00лв    

3. Почистване на кариозна мaса                                                   10.00лв

4. Временна медикаментозна вложка                                           20.00лв

5 Изработване на обтурация (пломба)от фотополимер :

     - една повърхност      50.00лв

     - две повърхности      60.00лв

     - три и повече повърхности(силно разрушен зъб)                  70.00лв

   6 Изграждане на пънче за корона от фотополимер                 80.00лв

7 Естетично възстановяване на преден зъб                                 60-70.0лв

8. Метален щифт                                                                           15.00лв

9 Композитни фасети                                                                    95.00лв

 

                

ЕНДОДОНТСКО КОРЕНОВО ЛЕЧЕНИЕ         

 

1 Машинна обработка на каналите :

-еднокоренов зъб              80.00лв

-двукоренов зъб                100.00лв

-многокоренов зъб             130.00 лв

2.Витална екстирпация-вадене на нерв под упойка    50.00лв

3. Запълване на коренови канали         

    - еднокоренов зъб       25.00лв

    - многокоренов зъб    30-40.00лв

7. Отстраняване на коренов щифт          30.00лв

8. Разпълване на коренов кананал         30.00лв(на канал)

 

               

ХИРУРГИЯ   

1. Екстракция(вадене) на еднокоренов зъб                           30-40.00лв

2. Екстракция(вадене) на многокоренов зъб                         40-60.00лв

3. Екстракция на силно разрушен зъб или на мъдрец           60-90.00лв

4. Екстракция на млечен зъб                                                  15.00лв

5. Екстракция на счупен фрагмент от зъб                              20.00лв

6. Инцизия на абсцес и дрен                                                  25.00лв

  8. Кюретаж с упойка след вадене                                        20.00лв

                

 

 

ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЯ         

 

1.Обтурация със стъклено-йономерен цимент -                          40-50,00 лв.

2.Биологично лечение на постоянен зъб с МТА -                        40 лв

3.Лечение на пулпит или периодонтит на временен зъб 

-цинкокис евгенолова паста-      25лв.

-МТА-                                           45лв

4.Екстракция(вадене) на временен зъб с резорбиран корен с анестезия - 15лв.

5. Екстракция на млечен зъб с нерезорбиран корен                    30.00лв

6.Силанизиране на зъб                                                                  30.00лв.

               

                                                                                ОРТОПЕДИЯ      

 

1. Металокерамична корона   190.00лв

2. Временна корона       30.00лв

3. Циментиране на корона        10.00лв (на зъб)

4. Сваляне на корона     10.00лв (на зъб)

5. Изработване на мост със стъклени влакна  90.00лв (на зъб)

6. Зъбна протеза - частична или цяла  

-от акрилна пластмаса-250лв.

-гъвкава еластична протеза Термосенс с естетични куки - 800лв.

6. Поправка на протеза                   (40.00-60.00)лв